อุปกรณ์สำคัญต้องรู้ก่อนติดตั้งระบบไม้กั้นในพื้นที่

ในพื้นที่ของคอนโด หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนบุคคลต่างๆ ไปจนถึงลานจอดรถนั้น ระบบไม้กั้น ถือเป็นตัวช่วยที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับพื้นที่เหล่านั้นได้อย่างดี เนื่องจากไม้กั้นรถยนต์นั้นเป็นระบบที่นำมาใช้เพื่อควบคุมการเข้าออกของยานพาหนะต่างๆ ทั้งเพื่อจัดเก็บค่าผ่านทาง ค่าจอดรถ ไปจนถึงการแลกบัตรของผู้เข้าออก ซึ่งก็ต้องบอกว่าระบบไม้กั้นนั้นก็จะมีให้เลือกใช้งานอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการในแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นไม้กั้นแบบยาว ไม้กั้นแบบสั้น ไม้กั้นอัตโนมัติ เป็นต้น

 

ซึ่งอุปกรณ์ที่จะเข้ามาใช้ในการใช้งานระบบไม้กั้นกั้นก็จะมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน เพื่อเข้ามาช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็น

 

 

  • ไม้กั้น

 

ไม้กั้นในระบบไม้กั้นยานพาหนะนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน นั่นก็คือไม้กั้นระยะสั้น และไม้กั้นระยะยาว

  • ไม้กั้นระยะยาว จะเป็นไม้กั้นที่มีการตั้งค่าให้เปิดปิดเอง เหมาะกับลานจอดรถ หรือพื้นที่เข้าออกที่มีความกว้าง และรองรับระยะการอ่านบัตรได้ไกล
  • ไม้กั้นระยะสั้น เป็นไม้กั้นในระบบไม้กั้นที่มาพร้อมกับเซนเซอร์ในการเปิดปิดไม้กั้น เช่นเดียวกับไม้กั้นระยะยาว โดยที่จะเหมาะกับลานจอดรถหรือพื้นที่จอดรถที่มีความกว้างไม่มาก และมาพร้อมกับความสามารถในการอ่านบัตรได้น้อยกว่าอีกด้วย

 

 

  • เครื่องควบคุมไม้กั้น

 

Advertisements

เครื่องควบคุมไม้กั้นในระบบไม้กั้นจะทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณจากเครื่องอ่านบัตรและทำการประมวลผลว่าบัตรใบนั้นมีสิทธิผ่านทางหรือไม่ โดยจะสามารถตั้งค่าสมาชิกที่ใช้บัตร ช่วงเวลาในการเข้า-ออก ไปจนถึง กำหนดสิทธิต่างๆ ของผู้ใช้งานอีกด้วย

 

 

  • เครื่องอ่านบัตร

 

เครื่องอ่านบัตรจะเป็นการอ่านบัตรเข้าออกพื้นที่ ว่าบัตรแต่ละใยนั้นสามารถผ่านพื้นที่ได้หรือไม่ โดยที่เครื่องอ่านบัตรในระบบไม้กั้นก็จะมีอยู่สองประเภท นั่นก็คือเครื่องอ่านบัตรระยะใกล้และเครื่องอ่านบัตรระยะไกล

  • เครื่องอ่านบัตรระยะไกล สามารถอ่านบัตรได้ในระยะ 10-20 เมตร สามารถเข้าออกพื้นที่ได้อย่างง่ายดาย เมื่อติดบัตรผ่านให้ระบบสามารถอ่านค่านั้นๆ ได้
  • เครื่องอ่านบัตรระยะใกล้ เป็นเครื่องอ่านบัตรในระบบไม้กั้นที่ตอบโจทย์การใช้งานในพื้นที่ไม่ไกลมาก โดยที่จะต้องจอดรถบริเวณหัวอ่านเพื่อทำการสแกนบัตรนั่นเอง

 

 

  • ระบบเซนเซอร์ป้องกันอุบัติเหตุ

 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบไม้กั้น การเพิ่มเซนเซอร์ป้องกันอุบัติเหตุเข้ามาก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้ เพราะตัวเซนเซอร์จะคอยป้องกันไม่ให้ไม้กั้นรถยนต์ผ่านเข้าไปในพื้นที่นั้นๆ โดยจะทำการเปิดและปิดอัตโนมัติ และถ้าหากมีสิ่งกัดขวาง เซนเซอร์ก็จะทำงานอัตโนมัติเพื่อให้ไม้กั้นยกขึ้นเพื่อความปลอดภัยของบุคคลในพื้นที่นั้นๆ

Advertisements

Advertisements

Advertisements